Referanser

  • E6 Mære og en del FV for Fiborg og Sellæg Maskin AS
  • Levering av strøsand og veigrus til Statens Vegvesen, Mesta AS, Verdal Kommune og Mosvik Kommune i flere år.
  • Leverign av grus/pukk til maskinentrepenører i distriktet Stjørdal - Steinkjer
  • Utbygging av E6 Steinkjer, for Mesta AS, Røstad Entrepenør AS og Letnes AS.
  • Utbygging av E6 Stjørdal, v/Sveamarka ved Brødrene Bjerkli AS
  • Diverse oppdrag for Ramlo Sandtak og Transportsentralen i Trondheim. Samt for flere andre entrepenørfirmaer.
  • Leverign av grus til Peab Asfalt AS.
  • Strøing til Verdal Kommune og Mesta AS i en årrekke.

Klinga Steinbrudd

Breding Grustak

Volen Grustak