Velkommen til E. Olsen Transport AS

Firmaet ble stiftet i 1978 av Edgar Olsen, og drevet som enkeltmannsforetak frem til 2001. Det ble da omdannet til E. Olsen Transport AS. Edgar Olsen eier 90% og Even Olsen 10%.

Firmaet har 4 stk grusbiler med hengere og 2 hjullastere.

Per i dag har vi 5 ansatte, samt innleide vikarer ved behov.

Vi disponerer 2 grustak og 1 steinbrudd sammen med Frøseth AS.